Öwrenmeli - Wagtyňyzy gyzykly peýdaly geçiriň

Bu ýerde gündelik täze habarlary, peýdaly maglumatlary we agzalaryň paýlaşan gyzykly ýazgylaryny okap bilersiňiz

app
shape

Näme üçin "ÖWRENAPP"y saýlamaly?

Arassa dizaýn

Arassa dizaýn bilen has göze ýakymly

Ulanmak aňsat

Sada, ulanmagy has aňsatdyr.

Çalt ýüklemek

Internet paketleriňizi tygşytlamak üçin ähli zatlar edilendir.

Ynamly

Ulanyjylaryň ynamyny gazanan portal.